Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci, v spoločnosti Happylife s.r.o. (ktorá je prevádzkovateľom e-shopu www.happylife.eu) nám záleží na tom, aby ste boli informovaní o tom, že Vaše osobné údaje spracovávame a využívame v súlade s ustanoveniami slovenských právnych predpisov (Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.) i európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679).

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov v zmysle národnej a európskej legislatívy je:

Happylife s.r.o.

Sídlo: Čsl. tankistov 300/A

843 53 Bratislava – Záhorská Bystrica

IČO: 44728735

IČ DPH: SK2022819645

Na Vaše dotazy ohľadom spracovania a ochrany osobných údajov Vám radi odpovieme na e-mailovej adrese: gdpr@happylife.eu

Účely, právne tituly a doba spracovania osobných údajov

Pokiaľ si na e-shope www.happylife.eu objednáte tovar, budeme Vaše osobné údaje spracovávať za účelom vybavenia Vašej objednávky (zaslanie objednaného tovaru, vykonanie platby, fakturácia či reklamácia), a to na základe právneho titulu plnenia zmluvy. Bez spracovania Vašich osobných údajov nebudeme schopní objednávku vybaviť.

Pre tieto účely spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Takto získané osobné údaje spracovávame po dobu, ktorú ukladá zákon č. 222/2004 Z. z. O dani z pridanej hodnoty, § 76 v znení neskorších predpisov.

Ak nám píšete cez kontaktný formulár alebo na konkrétnu e-mailovú adresu, Vaše osobné údaje ďalej nespracovávame ale využívame ich len za účelom vybavenia Vašich dotazov, požiadaviek, alebo námetov.

Ak ste uchádzač o zamestnanie, spracovávame s Vaším súhlasom osobné údaje z náborovej dokumentácie za účelom ponuky zamestnania v našej spoločnosti. Tieto osobné údaje spracovávame do doby odvolania súhlasu, najdlhšie však 3 roky.

Prenos osobných údajov

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov využívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo Vášho súhlasu.

Výnimku predstavujú externé spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby (napr. dopravu, platobný styk alebo vývoj e-shopu www.happylife.eu) a orgány štátnej moci. Týmto spoločnostiam Vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové vybavenie objednávky alebo fungovanie a zdokonaľovanie nákupného procesu.

Ide najmä o tieto činnosti:

    • za účelom doručenia tovaru dopravcami odovzdávame Vaše osobné údaje spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

alebo spoločnosti Slovenský Doručovací Systém s.r.o., so sídlom Družby 22, 974 01 Banská Bystrica

  • za účelom spracovania platieb cez službu CardPay má prístup k Vašim osobným údajom Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
  • ak je to potrebné na vyšetrovanie nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, údaje môžu byť poskytnuté orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti.

 

U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme, aby spracovávali Vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení (počítač, mobilné zariadenie alebo iný prístroj umožňujúci prístup k internetu) pomocou ktorého používate e-shop www.happylife.eu a pokiaľ ich po opustení našich stránok nevymažete, sú opäť využívané počas Vašich ďalších návštev. Cookies používame k zlepšeniu funkčnosti našich stránok a zjednodušeniu Vašej ďalšej návštevy, najmä pre tieto činnosti:

  • uloženia predvolieb a nastavenia, ktoré umožňujú, aby naše webové stránky fungovali správne.
  • prihlásenia a overovania. Ak sa nechcete stále prihlasovať a odhlasovať, vďaka cookies nemusíte.
  • zabezpečenia. Cookies používame na odhaľovanie podvodov a zneužitia našich internetových stránok.

Napriek vyššie uvedenému na základe súborov cookies Vás nie sme schopní identifikovať na úroveň konkrétnej fyzickej osoby.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Cookies z Vášho počítača alebo z iného zariadenia môžete ľahko vymazať pomocou Vášho prehliadača. Návod, ako zaobchádzať so súbormi cookies a ako ich odstrániť, nájdete v ponuke „Pomoc“ Vášho prehliadača. V takom prípade je ale možné, že sa Vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre Vás bude zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať ponuka výrobkov zodpovedajúcich práve Vašim potrebám.

Ak budete používať naše stránky bez zmeny nastavenia, budeme to považovať za súhlas s používaním cookies na našich stránkach.

E-mail marketing

Ak ste súhlasili so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasili ste so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám (s výnimkou prevádzkovateľa mailing listu Mail Chimp).

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásiť sa z mailing listu je taktiež možné zvolením danej možnosti v ktoromkoľvek z mailov s novinkami od prevádzkovateľa. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Vaše práva

Vaším prirodzeným právom je dostať informácie o Vašich dátach, ktoré o Vás spracovávame. Rovnako tak máte právo na opravu alebo zablokovanie nesprávnych či neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu. V určitých prípadoch Vám patrí právo na vymazanie. Ďalej sme povinní Vaše osobné údaje na Vaše požiadanie preniesť na Vami zvoleného správcu / spracovateľa osobných údajov.

Ak ste presvedčení, že s Vašimi dátami nezaobchádzame adekvátne a podľa zákonných noriem, máte možnosť podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ak sa chcete opýtať na čokoľvek, čo sa týka spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím správcu osobných údajov na adrese: gdpr@happylife.eu.